Txupina / Txupìnazo (28 junio 2017)

01:03:22

Txupinazo 2017

San Pedroko Jaiak 2016 (24 junio 2016)

42:09

Chupinazo 2016

San Pedroko Jaiak 2014 y 2015 (17 noviembre 2015)

26:28

TXUPINAZO 2015

01:11:20

TXUPINAZO 2014

Destacados

01:03:22

Txupinazo 2017

42:09

Chupinazo 2016

26:28

TXUPINAZO 2015

01:11:20

TXUPINAZO 2014